XI Curso de Cuidados de Enfermería al paciente neurocríticoNúmero d'activitat:
09/11246-IN
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
18 de 2014 - 19 de 2014
Crèdits concedits pel CCFCPS:
3,5 crèdits
Nombre d'hores:
17 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Infermeres
Professionals d´infermeria relacionats amb les cures al malalt neurocrític i/o neuroquirúrgic, adult o pediàtric, que treballen en unitats d´urgències, cures intensives , neurocirugía, neurología i rehabilitació
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049