XVI SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEUROMONITORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROCRÍTICONúmero d'activitat:
09/11572-MD
Tipus d'activitat:
Simposi
Dates de realització:
21 de 2014 - 22 de 2014
Crèdits concedits pel CCFCPS:
1,7 crèdits
Nombre d'hores:
13 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Metges
medicina intensiva, anestesiologia i reanimació
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049