CONTROVERSIAS EN LA NEUROMONITORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROCRÍTICONúmero d'activitat:
09/11575-MD
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
20 de 2014 - 20 de 2014
Crèdits concedits pel CCFCPS:
1,6 crèdits
Nombre d'hores:
8 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Metges
medicina intensiva i anestesiologia i reanimació
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049