MONITORIZACIÓN DE LA OXIGENACIÓN CEREBRAL EN EL PACIENTE NEUROCRÍTICO. FUNDAMENTOS, MONITORIZACIÓN Y APLICACIONES PRÁCTICASNúmero d'activitat:
09/11584-MD
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
19 de 2014 - 19 de 2014
Crèdits concedits pel CCFCPS:
0,8 crèdits
Nombre d'hores:
4 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Metges
medicina intensiva i anestesiologia i reanimació.
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049