Curso Online de Iniciación Práctica a la Homeopatía en PediatríaNúmero d'activitat:
09/08796-MD
Tipus d'activitat:
Distància
Dates de realització:
4 de 2013 - 3 de 2014
Edicions segons consta en l'expedient del CCFCPS
Crèdits concedits pel CCFCPS:
1,2 crèdits
Nombre d'hores:
8 hores
Professionals als que s'adreça:
Metges
pediatres
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía
C/ Diputació,260
08007 - Barcelona
902012404