X Curso de Cuidados de Enfermería al paciente neurocríticoNúmero d'activitat:
09/06441-IN
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
13 de 2012 - 14 de 2012
Crèdits concedits pel CCFCPS:
4,1 crèdits
Nombre d'hores:
17 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Infermeres
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049