MONITORIZACIÓN DE LA OXIGENACIÓN CEREBRAL EN EL PACIENTE NEUROCRÍTICONúmero d'activitat:
09/06487-MD
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
13 de 2012 - 13 de 2012
Crèdits concedits pel CCFCPS:
0,6 crèdits
Nombre d'hores:
4 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Metges
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049