SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE NEUROMONITORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROCRÍTICONúmero d'activitat:
09/06495-MD
Tipus d'activitat:
Curs/Seminari
Dates de realització:
16 de 2012 - 17 de 2012
Crèdits concedits pel CCFCPS:
2,6 crèdits
Nombre d'hores:
13 hores
Lloc on es realitza:
Hotel Alimara Barcelona C/ Berruguete, 126
Professionals als que s'adreça:
Metges
Entitat Proveïdora/Organitzadora:
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Secretaria de la Direcció de Docència,119-129
08035 - Barcelona
934893049